Модератори

Миглена Узунова
Миглена Узунова - ЦековаSenior HR Director, А1 Bulgaria

Старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България

Миглена Узунова
Миглена Узунова - ЦековаSenior HR Director, А1 Bulgaria

Старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България

closepopup
Tony McMurray
Tony McMurrayManaging Director, Ingram Micro Bulgaria
Tony McMurray
Tony McMurrayManaging Director, Ingram Micro Bulgaria
closepopup
Стоян Ганев
Стоян ГаневAudit Advice Associates
Стоян Ганев
Стоян ГаневAudit Advice Associates
closepopup
Христо Стоянов
Христо СтояновAudit Advice Associates
Христо Стоянов
Христо СтояновAudit Advice Associates
closepopup
Стела ЮлзариСтела Юлзари - Мърсър консултант – България, MARSH
Стела ЮлзариСтела Юлзари - Мърсър консултант – България, MARSH
closepopup

Партньори