Тодор Тодоров

CEO @ Assess

Тодор Тодоров е криминален психолог, управител на АСЕС ЕООД.

Между 1999 г. и 2012 работи в сектор „Криминална психология” на Института по психология–МВР, като от 2009 до 2012 е началник на сектора. Като криминален психолог Тодор Тодоров има богат практически опит в областта на психологичното профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, преговори в ситуации с взети заложници, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации и др.

През 2011 Тодор Тодоров създава АСЕС ЕООД – днес една от най-големите български консултантски компании в областта на психологическите услуги в подкрепа на бизнеса. Фокусът на работа на АСЕС е оценката, анализа, развитието и управлението на човешкия потенциал в корпоративен и спортен контекст, както и в контекста на корпоративната сигурност.

Talks