Петя Николова

Head of Human Resources @ Paysafe Group

Петя Николова ръководи екипите на Paysafe в България, занимаващи се с подбор, назначения и обучения. Тя отговаря за постигането на високо ниво на ефективност в организацията и за вътрешните комуникации със служителите.

Talks