Olimpia Mesa

Founder @ Book To Courses™ Online School

Олимпия Меса е тази, която откри първата компания за дизайн с учебна цел в Централна и Източна Европа. Тя се обучава и получава необходимите сертификати за тази дейност от американска компания, която по-късно я кани да бъде представителна фигура в Европа.
Олимпия е създател на стотици успешни корпоративни и образователни програми, присъствени и онлайн, преведени на над 20 езика. Говорейки 4 от тях свободно, тя създава курсове и се консултира с организациите на Fortune 500 за учебни проекти, свързани с развитие на лидерството, управление на трансформационните промени, наставничество и разработване и прилагане на стратегии за обучение. В същото време, чрез корпоративното учебно училище „Книги за курсове“ тя организира обучения за създаване на корпоративни курсове, посветени на обучители, консултанти, инструкторски дизайнери и HR специалисти, които обучава как да интегрират обученията, базирани на мисловните карти, разказването и споделянето на истории и опит, гемификейшън и визуално мислене в рамките на обученията, които в последствие те ще трябва да предоставят вътрешно-фирмено или на своите клиенти.
Наскоро тя стартира стартъп компания „Training FollowApp“, като се надява да помогне на корпоративните клиенти да повлияят отвъд класната стая чрез изграждане на обучение чрез приложения.
Олимпия е и основателят на онлайн книгата Book to Courses ™, чиято основна цел е да научи авторите как да трансформират книгата в живи курсове или приложения, като по този начин дава възможност на авторите на книги действително да повлияят на живота на хората около тях.

Talks