Георги Узунов

General Manager Eastern Europe @ Sitel

Георги Узунов стартира в Сайтел като Директор на офиса в София през 2008 година, управлявайки екип от 150 човека. Скоро след това, през 2012, става Регионален Директор на Източна Европа и Германия. Една от първоначалните му стратегии е да разшири обхвата на Сайтел, отваряйки два нови офиса в Белград, Сърбия (2011) и Варна, България (2015). След този успех, той поема и управлението на офиса във Варшава. За период от 10 години той успява да създаде и няколко допълнителни центъра, които предоставят услуги на компанията на глобално ниво, един от които е така нареченият Център за изнесени услуги- отдел в който са концентрирани хора отговарящи за финанси, счетоводни отчети, бизнес анализи, маркетинг и социални медии. Сега той управлява повече от 3800 човека в Източна Европа. През този не толкова дълъг период от неговото управление той успя да интегрира международните добри практики и да ги „автоматизира“ към спецификата на всяка страна и на Източно Европейския пазар. Под неговото ръководство Сайтел се утвърди като иновативен лидер в индустрията, с фокус върху развитието на таланти и социална ангажираност в региона.

Talks