Емилия Занкина

Provost and Associate Professor in Political Science @ AUBG

Образование:

Докторантура, висше училище по публични и международни отношения, университет в Питсбърг, 2010 г.

Сертификат за напреднали руски и източноевропейски изследвания, Университет в Питсбърг, 2005.

Преподавателска дейност:

Интереси в областта на публичната политика, сравнителна политика, изследователски методи, източноевропейска политика, българска политика, руска политика, политически партии.

Изследвания:

Интереси в областта на Източноевропейска политика, Елитна теория, Популизъм, Реформа на държавната служба, Демократизация, Политически партии, Пол и политика.

Talks