Емил Минев

Snr. L&D Consultant and Programme Manager @ Paysafe Group

Опит в рамките на системите за управление на човешките ресурси и особено при проектирането, разработването и изпълнението на системата за обучение.

Специалист в груповата динамика и дизайн на обучението.

Talks