Радомир Чолаков

Executive director @ Kaolin AD

Радомир Чолаков е изпълнителен директор на Каолин ЕАД и член на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара. По образование е юрист, завършил в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по право на Университета във Виена. Професионалният му път минава през редица ръководни позиции в медиите (БНТ, Вестникарска група България, Съюз на издателите и др.). Познания за функционирането на обществено-политическата система събира като общински съветник в София, съветник в кабинета на вицепремиер и др. Специален фокус в работата му е въвеждането на дуалното обучение и реформата на средното професионално образование в страната.

Talks