Фокус върху служителя, Satisfaction Chain Management

Дискусия HR специалисти и бизнес лидери.

Сесията е на български език.